Marko Benc

Dominik Ďuran

Alex Dvorák

Andrej Fedor

Hana Ferejová

Oliver Ferner

Barbora Hegedúšová

Milan Húsenica

Matej Karban

Alex Kaškarov

Eliška Königová

Oliver Krumpál

Andrej Kupčok

Dušan Dário Lukáč

Timotej Michalík

Petra Minárová

Simona Mitanová

Ondrej Mosný

Silvia Porubská

Matúš Skríček

Michal Stanko

Martin Stano

Jakub Stano

Alex Švec

Richard Tkáč

Šimon Tkáč

Samuel Ulrich