2014 kaktus DTPS

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 predstavenie klubu Hrušov