2018 foto xco

tu je odkaz na fotky postupne budeme pridávať

2018 XCO Drozdovo

A tu je odkaz na video

https://www.youtube.com/watch?v=_fj2tvt6r1g