Timotej Laktiš

Mário Jančo

Adrián Ondrejka

Hana Ferejová

Dušan Dário Lukáč

Róbert Porubský

Petra Minárová

Alex Švec

Dávid Maňkovský

Milan Husenica

Samuel Ulrich

Martin Stano

Barbora Hegedúšová

Michal Minár

Timotej Michalík

Silvia Porubská

Simona Mitanová

Alica Boďo

Dominik Ďuran

Eliška Königová

Ondrej Mosný

Oliver Ferner

Michal Stanko