V Športovom Klube Topoľčianky sa venujeme tréningovej činnosti a pretekaniu
v mládežníckych kategóriách v odvetviach horská cyklistika, cyklokros a cestná cyklistika. Tréningová
činnosť je vedená kvalifikovaným Trénerským Tímom ktorý má na starosti tréningy, tréningové plány
osobnú účasť na pretekoch, testovanie a sledovanie vývoja výkonnosti zverencov.
Vedenie klubu zabezpečuje primerané zázemie k výkonu tréningovej činnosti ako prenájom
telocviční a plavárne v zimnej príprave, prevádzkujeme Centrum Technickej Prípravy cyklistov ktoré
pozostáva z tréningovej haly využívanej hlavne počas zimnej prípravy, bikrosovej dráhy,
cyklokrosového a XCO okruhu. Bike Centrum Drozdovo je naším dlhoročným partnerom pri
organizovaní pretekov, klubových tréningov a sústredení.
Súčasťou činnosti klubu je aj zabezpečenie administratívy týkajúcej sa pretekárskych licencií,
štartovných poplatkov na pretekoch Slovenského pohára, registrácie pretekárov do pretekov a pod…
Výsledkom dlhodobej práce s mládežou a výborných výsledkov v pretekoch Slovenského
Pohára je pridelenie štatútu Centra Talentovanej Mládeže klubu Slovenským Zväzom Cyklistiky
v roku 2019.
Spoločné tréningy sú organizované v dvoch lokalitách v rámci oddielu Nitra a oddielu
Topoľčianky.

Trénerský tím

Oddiel Topoľčianky

Oddiel Nitra