Horskú cyklistiku charakterizuje náročná pohybová a psychická činnosť v neustále sa meniacich prírodných podmienkach.

Preteková horská cyklistika je športové odvetvie, v ktorom sa v súčasnosti preteká v štyroch rozdielnych disciplínach (downhill, cross-country, cross-country marathon a four cross). Jednotlivé disciplíny sa navzájom líšia napríklad, dobou trvania, technickou náročnosťou, typom bicykla, čo v konečnom dôsledku kladie na pretekára rozdielne časopriestorové, silové, funkčné a psychické nároky.

Cross-Country Marathon XCM

Maratóny sú dlhšie verzie Cross-Country pretekov na okruhoch dĺžky 90 až 120 km (Majstrovstvá Európy a Sveta, regionálne XCM sa jazdia na tratiach od cca 40 do 150 km). Špecifikom maratónov je, že rekreačný cyklisti štartujú spolu s profesionálmi.