Mapa preteku

Informácie k CX pretekom v Topoľčiankach

Grand Prix Topoľčianky UCI C2 nedeľa 6.12.2020

 

Pretekári, tréneri a mechanici ktorým boli vykonané testy v Sobotu platia testy aj na Nedeľu.

Ostatní pretekári, tréneri a mechanici musia testy absolvovať v nedeľu ráno.

Pri testovaní sa každý pretekár a doprovod musí preukázať platnou licenciou SZC alebo svojej federácie.

Termíny testovania:

8:00 – 8:30 h. Mladší žiaci, Žiačky, Starší žiaci, Kadetky a doprovod

8:30 – 9:00 h. Kadeti, Masters a doprovod

9:00 – 10:00 h. Juniori, Ženy a Juniorky , Muži a doprovod

Testovať sa bude v Športovej hale, tréning na trati bude možný až po otestovaní.

Každý tím môže mať doprovod v zložení 2 ľudí na 5 pretekárov, maximálne 3 ľudí budeme viesť evidenciu a viac ľudí za tím nebude otestovaných a vpustených do areálu pretekov.

Poprosíme všetkých o dodržiavanie časového rozpisu a opatrení týkajúcich sa Covid – 19.

 

Informations to Cyclocross reace at Topoľčianky

Grand Prix Topoľčianky UCI C2 Sunday 6th of December 2020

 

All riders, their coach and mechanics have to be tested in the morning before the race by Antigen test. After passing tests they are allowed to go to the course.

All racers and staff have to present at testing their licence of national federation.

Schedule for testing on Sunday:

8:00 – 8:30 h. U13 Men, U15 Women, U 15 Women and Staff

8:30 – 9:00 h. U15 Men, Masters and Staff

9:00 – 10:00 h. Junior, Women Elite, Men Elite and Staff

Tests will be provided in Sports hall of Tatran Topoľčianky and training on course will be allowed only after passing the test.

Every team can have 2 staff members per 5 racers, maximum 3 in total.

We ask all to follow time schedule for Covid 19 testing and related regulations.