9.kolo Topoľčianky

 

Organizátor a usporiadateľ

Cyklistická Detská tour

Športový klub Topoľčianky

 

Dátum konania súťaže

 1. septembra 2017 /nedeľa/

 

Miesto

Dostihová dráha Topoľčianky, ulica Hostianska

GPS súradnice: 48° 25′ 23“ N, 18° 25′ 24“ E 

 

Trate

Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.

 

Čas štartu

Kategória Baby štart 10.30 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

 

Miesto a čas prezentácie

Dostihová dráha Topoľčianky

 1. septembra 17.00h. – 19.00h
 2. septembra 8.00h  –   10.00h                            

 

Prihlásenie: Cez online prihlasovací systém , ktorý nájdete na : http://9kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií, nutné je však prísť s dostatočným predstihom.

DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov. Prednostné radenie na štart podľa súťažného poriadku www.detskatour.sk

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.

 

Kategórie:

Baby   2013 a viac
Mikro   2011– 2012
Mili   2009– 2010
Mini   2007– 2008
Mladší Žiaci-čky   2005– 2006
Starší Žiaci-čky   2003– 2004

 Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

 

PROGRAM:

Voltíž- gymnastika a tanec na koni z Národného žrebčína Topoľčianky.

Štátne lesy Topoľčianky predstavia faunu a flóru regiónu.

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj nafukovacie atrakcie, bike arénu. 

 

Štartovné

0 €                                          kategória baby

2 €                                          kategória mikro až starší žiaci    

 

Ceny

Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát s podpisom Petra Sagana.

Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci

Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana.

 

Bodovanie Detskej tour

Bodovanie DTPS pre rok 2017. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 30 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 35 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 29, tretí 28 až po tridsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. 

 

Trate Detskej tour

Trate pre DTPS pre rok 2017 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie : a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 10 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.
Podmienky účasti: Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategórie „Baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

 

Ubytovanie:

www.gazdovskyhostinec.sk

www.zamok-topolcianky.sk

www.hradnastraz.sk 

 

Parkovanie:

V areáli Dostihovej dráhy, po príjazde do obce

Topoľčianky Vás navedú značky a organizátori na parkovacie plochy

 

Iné

 1. Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.detskatour.sk 
 2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
 3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku
 4. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou, podujatie je však poistené.
 5. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)
 6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď http://detskatour.sk/sutazny-poriadok/
 7. Z kapacitných dôvodov nie je možné stavanie tímových stanov
 8. Počas oficiálneho tréningu v čase od 9.00h do 10.15h je možné pohybovať sa na trati len cyklistom so štartovým číslom. Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate