5. kolo Slovenského pohára MTB XCO, UCI C2

 

 

Vyhlasovateľ:                                    Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava 7

                                                                  

Usporiadateľ:                                     Športový klub Topoľčianky, Hlavná 202/79, 951 93 Topoľčianky

                                                                    

                                                              Drozdovo SKI centrum penzión, Drozdovo 495,  966 41 Nová Baňa

                                                                   

                                                              Z. VRCHY SK, Továrenská 994/11,  95301 Zlaté Moravce

 

 

Organ.- techn. realizátor:     Športový klub Topoľčianky

Dátum pretekov:                   05. Júla 2018

Miesto konania :                   Drozdovo Nová Baňa, GPS: 48°25’44.8″N 18°33’10.8″E

Kancelária pretekov:          Ski centrum Drozdovo

Riaditeľ pretekov:             Milan Húsenica, cyklotopky@gmail.com , +421 917 124 780

Hlavný rozhodca:               deleguje SZC, UCI

Traťový riaditeľ:               Martin Laktiš

Hospodár pretekov:           Peter Haspra

Zdravotné zabezpečenie:  Záchranná služba Slovenská republika

Časový rozpis pretekov:

8:00 – 9:00          registrácia pretekárov všetkých kategórií

9:30                      štart technických sekcií pre kategórie Mladší žiaci a žiačky, Starší žiaci a žiačky, Kadeti a Kadetky     ZRUŠENÉ

9:30                      štart XCO kategórii Masters A ,B, C a Masters ženy

10:50                     štart XCO kategórií  Mini chlapci a dievčatá

11:15                      štart XCO kategórie Ml. žiaci a žiačky

12:00                     štart XCO kategórií Kadeti, Kadetky, Starší žiaci a žiačky

13:10 – 13:50        Oficiálny tréning pre kategórie UCI C2

13:30                     vyhlásenie víťazov už ukončených kategórií

13:10 – 13:30        registrácia pretekárov kategórií Muži Elite a U23, Ženy, Juniori, Juniorky

14:00                     štart XCO kategórií  Juniori, Juniorky, Ženy

16:00                     štart XCO kategórií Muži Elite,

18:00                     vyhlásenie víťazov kategórií Juniori, Juniorky, Ženy, Muži Elite

 

Kategórie :

A.Mini chlapci U 11 Men(2008 a mladší)               Ab. Mini dievčatá               U 11 Women(2008 a mladšie)

B.Mladší žiaci U 13 Men (2006 a 2007)                Bb. Mladšie žiačky            U 13 Women(2006 a 2007)

C.Starší žiaci   U 15 Men (2004 a 2005)               Cb. Staršie žiačky               U 15 Women(2004 a2005)

D.Kadet           U 17 Men (2002 a 2003)                Db. Kadetky                        U 17 Women(2002 a 2003)

E.Junior          U 19 Men (2000 a 2001)               Eb. Juniorky                     U 19 Women (2000 a 2001)

F.Muži Elite     Men Elite (1989 až 1995)                               

G.Muži U-23    Men U- 23 (1996 až 1999)

H.Ženy             Women Elite (1999 a staršie)             

 I.Masters A          (1979 až 1988)

J.Masters B           (1969 až 1978)                               

K. asters C             (1968 a starší)

 

Licencia je potrebná pre všetky kategórie!

Štartovné :

A/ Mini, Mladší žiaci, Starší žiaci (chlapci aj dievčatá)  4,-€

B/ Kadet(chlapci a dievčatá)  6,-€

C/ Veteráni  8,-€

D/ UCI- C2: Juniori, Juniorky 15,-€ (nezaregistrovaní vopred 30,-€)

E/ UCI-C2: Muži Elite, Muži U-23, Ženy Elite 20,-€ (nezaregistrovaní vopred 40,-€)

Platba štartovného len pri prezentácii.

 

Registrácia: pre štart je potrebné vlastniť licenciu pre všetky kategórie! 

Registrácia prebieha online od 20.06.2018 do pondelka 02.07.2018 do 15,00 cez nasledovný odkaz cyklistikaszc.sk. Po tomto termíne je možná registrácia len v mieste konania pretekov týchto kategórií a tým sa pre kategórie UCI zvyšuje štartovné .

 

Predpokladaná dĺžka pretekov:

Definitívne rozhodcovský zbor v deň pretekov.

 

                Mini chlapci                          4x malý okruh

                Mini dievčatá                        3x malý okruh

                Mladší žiaci                           3x stredný okruh

                Mladšie žiačky                      2x stredný okruh

                Starší žiaci                             2x veľký okruh

                Staršie žiačky                        1x veľký okruh

                Kadet                                     3x veľký okruh

                Kadetky                                 2x veľký okruh

                Junior                                    4x veľký okruh

                Juniorky                                3x veľký okruh

                Muži Elite a U23                    6x veľký okruh

                Ženy                                     4x veľký okruh

                Masters A                              4x veľký okruh

                Masters B                              3x veľký okruh

                Masters C                              2x veľký okruh

 

Dĺžky okruhov:

malý okruh         800 m, prevýšenie 21m 

stredný okruh   1500 m, prevýšenie 72m

veľký okruh       3600 m, prevýšenie 162m

 

Poradie Muži a Ženy Elite Juniori a Juniorky Kadeti a Kadetky Masters A, B, C
1 100 50 20 30
2 80 35 10 20
3 60 25 10 10
4 50 15    
5 40 10    
6 36      
7 32      
8 28      
9 24      
10 20      

Ostatné kat. podľa súťažného. poriadku SZC MTB XCO 2018

 

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

  • Preteká sa podľa pravidiel UCI – medzinárodnej cyklistickej únie a pravidiel SZC na rok 2018.
  • Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
  • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
  • Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave      a pevne upnutú počas celého preteku.

Štartovné čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa upravovať a sú neprenosné na inú osobu

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Trasa pretekov vedie súkromnými pozemkami, lesmi a chráneným územím, preto buďte ohľaduplní k prírode a jej obyvateľom!

PARKOVANIE

Parkovanie je v areáli penziónu Ski centrum Drozdovo, GPS: 48°25’44.8″N 18°33’10.8″E

UBYTOVANIE

http://www.penziondrozdovo.sk/

www.partizanrezort.sk

Info: 

                 cyklotopky@gmail.com

                http://cyklotopolcianky.sk/2018-xco-drozdovo/
  

v Topolčiankach 12.3.2018                                                   riaditeľ pretekov         Milan Húsenica

                                                                                                 ZA ŠTK schválil       Bodiš Ľuboš

 

Tu je link na stiahnutie propozicií  v PDF :   Propozície SK_MTB XCO_UCI C2_Drozdovo 2018