Sústredenie Drozdovo 2018

S prvými jarnými lúčami sa príroda prebúdza zo zimného spánku a spolu s ňou aj všetko živé čo je jej súčasťou. Okrem iného sú to včeličky, ktoré sa okamžite dávajú do práce.
Podobne tomu bolo i v prípade našich malých okrídlencov z ŠK Topoľčianky, ktorí po dlhej zime vyleteli z úľa, a roztočili svoje pedále v Ski areáli Drozdovo v dňoch 5. – 8. 4. 2018 formou cyklistického sústredenia.
Na Drozdovo prichádzame vo štvrtok podvečer za pomerne chladného veterného počasia a ihneď rozkrúcame pedále. Nasleduje spoločná večera a oboznámenie sa s tréningovým procesom, ktorý majú tentoraz na starosti naši noví skúsení tréneri Richard, Lukáš a Juraj. Myslím si, že na deti urobili dobrý dojem a bolo vidieť, že sú v danej problematike doma.
Všetci sme sa veľmi tešili a boli plní očakávania, čo nám prinesú nadchádzajúce dni.
Tréneri spolu s niekoľkými rodičmi vytvorili skvelú partiu a tak mohol začať prvý tréningový deň. Ten začal rannou rozcvičkou a po raňajkách technikou jazdy. Tá bola zameraná na ovládanie bicykla napríklad formou pomalej jazdy, skokom cez prekážky, ako i jazdou po zadnom kolese. Tieto dovednosti si mohli deti precvičiť na poobednom tréningu jazdou v teréne. Tá prebiehala na trati, ktorá bola vybudovaná počas uplynulých rokov pre súťaž Slovenského pohára v XCO. Tu treba dodať, že súťažiť sa bude i tento rok. Trať sa podrobila komplexnej rekonštrukcii, a bude tak využívaná aj na disciplínu Downhill. Dostala teda nový šat a pribudli mnohé sekcie v podobe klopeniek a skokov, ktoré súťaž jazdecky i divácky zatraktívnia.
Naše mladé nádeje teda mali jedinečnú príležitosť nadobudnúť správne jazdecké návyky na kvalitnej trati a pod dohľadom kvalifikovaných trénerov, ktorí to na bicykli vedia.
Po výdatnom tréningu a dobrej večeri nasledovalo posedenie v kruhu a hodnotil sa uplynulý deň. Každý pretekár tak dostal osobitný priestor na diskusiu s trénermi o jeho progrese. Mnohé z detí si až teraz uvedomili dôležitosť zimnej prípravy a bolestivosť následkov pri jej “flákaní“.
Aby som nezabudol:
Deti boli hneď na začiatku podrobené vstupnej previerke, ktorá slúžila trénerom na zhodnotenie fyzickej pripravenosti jednotlivcov, a následnému rozdeleniu do skupín podľa výkonnosti. Mnohí boli prekvapení zaradením, ktoré nekorešpondovalo s ich vekom. To znamená, že i starší jazdci mohli byť v skupine s mladšími, pretože by so svojimi rovesníkmi neudržali tempo, a tým by sa narušil tréningový proces.
Myslím však, že to nikto nebral ako nejakú hanbu, či degradáciu. Bol to pre nich akýsi impulz, aby si každý osobitne vstúpil do svedomia a začal na sebe pracovať. Tréneri trpezlivo a s pochopením reagovali na každú otázku a viedli diskusiu v priateľskom duchu.
Za tieto besedy im dávam 1+!
Ďalší deň bol okrem nájazdu XCO trate podľa jednotlivých sekcií zaujímavý hlavne pre pretek, ktorý mal u detí ohromný úspech. Nezapreli v sebe zdravú súťaživosť, a tak na vytýčenom okruhu vydali zo seba naozaj maximum. Za to ich večer čakala odmena v podobe opekačky, bez ktorej by to celé snáď ani nebolo ono.
Posledný deň sústredenia bola nedeľa a tu sa tréneri rozhodli odmeniť deti formou cyklovýletu. Trasa viedla cez Bukovinu a Starohutský vodopád. Bohužiaľ, celú ju absolvovali len tí starší, pretože pre menších by to bolo po trojdňovom jazdení naozaj veľké sústo.
Čo dodať na záver?
Zišli sme sa výborná partia dospelákov i detí a vládla pohodová atmosféra. Počasie síce nebolo ideálne, ale hlavné je, že nepršalo.
Mrzí ma však, že nemôžem povedať: „Všetko prebehlo hladko a bez ujmy na zdraví.“ Odhliadnuc od mnohých odrenín a škrabancov, jednému z nás sa prihodilo čosi horšie. Jednému mladšiemu chlapcovi sa neuhol strom a v rýchlosti doň vrazil. Dávid – dúfam, že keď čítaš tieto riadky si už v poriadku, a že ťa to od bicyklovania neodradí.
Mrzí ma ešte jedna vec, a to fakt, že sa sústredenia zúčastnila asi len polovica z detí. Nuž, nech už na to máte dôvod akýkoľvek, je to vaša škoda, pretože ste prišli tak o cenné skúsenosti, ktoré by ste tu získali, ako aj úžasné zážitky, ktoré vám nikto nevezme.
Tešíme sa na ďalšie sústredenie, ktoré bude v auguste vo Svite!

p.s. Ďakujeme trénerom, rodičom a personálu na chate Drozdovo za pohostinnosť.

MM