Príprava trate na medzinárodné preteky na Drozdove

ŠK Topoľčianky pozýva svojich členov, ich rodinných príslušníkov a kamarátov na brigádu.
Brigáda sa uskutoční 8.5.2017 v pondelok o 13:00 hod. v rekreačnom stredisku
na Drozdove.
Hlavnou náplňou práce bude značenie trate (stabilizácia drevených kolíkov), vyčistenie jednotlivých úsekov trate, odstránenie popadaných konárov, prekážajúcich kríkov.
Prineste si so sebou pracovné rukavice, ťažké kladivo, železnú tyč na prebíjanie kolíkov, pílku, nožnice na kríky, mačetu, sekeru, a pod.
Občerstvenie je zabezpečené. Tešíme sa na Tvoju účasť.

 

brigáda6

brigáda5

brigáda4

 

 

brigáda3

brigáda1