Meno Priezvisko: Timotej Michalík

Rok narodenia: 2009

Kategória: Starší žiak

Koľko rokov súťažne jazdí / disciplíny: 

Súťažne jazdím tretí rok cestu, druhý rok XCO a druhý rok cyklokros.

Obľúbená disciplína: 

Najobľúbenejšia disciplína je CC preto že sa mi v nej darí a baví ma. 

Najväčší úspech:

Najväčší úspech je 3. miesto na majstrovstvách SR v ceste, preto že som sa takto dobre na MSR ešte neumiestnil. 

Obľúbený pretekár / tím:

Najviac obľúbený je Tadej Pogačar a jeho tím UAE team Emirates.

Ciele na sezónu 2021 /  2022:

Chcel by som byť v CTM na ceste.