Hľadáme trénera .

ŠK Topoľčianky hľadá cyklistického trénera pre našu mládež (6-15 rokov)
kontakt tel: 0917 443 003
e-mail: cyklotopky@gmail.com

V našom klube máme do 30 detí . A radi by sme im chceli napomôcť v raste a výkonnosti.