Naše nové dresy

Oznamujem všetkým členom ŠK Topoľčianky, že skúška dresov nebude v strednej sále ako malo byť pôvodne, ale vo veľkej sále v Kultúrnom dome v Topoľčiankach – hlavný vchod do Kultúrneho domu.

Skúška dresov bude 16.1.2018 (utorok) v čase od 17:30 hod. do 19:00 hod. 

 Cena za dres:

  • mládež do 18 r. tričko 8 €, nohavice 20 €
  • členovia nad 18 r. tričko 15 €, nohavice 30 €

Info na tel.čísle 0905909883

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom Peter Haspra

Už si môžete objednávať na  email: cyklotopky@gmail.com