Horskú cyklistiku charakterizuje náročná pohybová a psychická činnosť v neustále sa meniacich prírodných podmienkach.

Preteková horská cyklistika je športové odvetvie, v ktorom sa v súčasnosti preteká v štyroch rozdielnych disciplínach (downhill, cross-country, cross-country marathon a four cross). Jednotlivé disciplíny sa navzájom líšia napríklad, dobou trvania, technickou náročnosťou, typom bicykla, čo v konečnom dôsledku kladie na pretekára rozdielne časopriestorové, silové, funkčné a psychické nároky.

Cross–country (XCO) je spolu so zjazdom najstaršou disciplínou horskej cyklistiky. V programe olympijských hier je od roku 1996 (Atlanta). Spadá do skupiny vytrvalostných športov (s vysokým podielom silovo-rýchlostných schopností) spojených s ovládaním stroja. Pohybový prejav športovca je realizovaný prostredníctvom prevažne cyklickej svalovej práce dolných končatín, ktoré pôsobia na pedále bicykla. Cyklická práca dolných končatín je sprevádzaná množstvom acyklických pohybov ostatných segmentov tela cyklistu, čím sa sústava tvorená mechanickým strojom a človekom uvádza do pohybu.

XCO sú preteky na terénnych okruhoch s hromadným štartom. Vzdialenosť, ktorú musia pretekári prekonať je určená počtom 3 až 8 km dlhých okruhov. Preteky v elitnej mužskej kategórii sú dlhé 35 až 45 km a trvajú do 2,5 hodín. V súčasnosti sa trate pre XCO vyznačujú veľkou technickou náročnosťou s množstvom prírodných prekážok, nebezpečných klesaní a náročných stúpaní. Do roku 2005 bola zakázaná akákoľvek cudzia pomoc počas celého priebehu pretekov. Úprava pravidiel v roku 2005 umožňuje pretekárom využiť na odstránenie technickej závady depo, ktoré je presne vymedzené na trati pretekov (UCI, 2005).

Úlohou pretekára v XCO je čo najrýchlejšie prejsť vytýčenú trať pri dodržaní všetkých podmienok, daných pravidlami. Prax ukazuje, že v XCO dominujú pretekári s vysokou úrovňou vytrvalostných schopností v oblasti anaeróbneho prahu, silovou vytrvalosťou dolných končatín a technickou zdatnosťou. V snahe o spopulárnenie XCO sa bude v sezóne 2011 pretekať v nasledovných disciplínach:
Časovka jednotlivcov,
Časovka družstiev,
Cross-country  point-to-point,
Cross-country eliminator.