Vytrvalostný pretek v horskej cyklistike v Tribečskom pohorí. Pretek sa koná pod záštitou Športového klubu Topoľčianky v spolupráci s obcou Topoľčianky.

Kontakt:
Športový klub Topoľčianky
Hlavná 202/79
951 93 Topoľčianky
e-mail: cyklotopky@gmail.com
telefónne číslo: 0917 443003, 0905 909883
web: www.cyklotopolcianky.sk

Riaditeľ preteku:
Martin Laktiš

Dátum konania:
sobota 10.septembra 2016

Miesto konania:
Dostihová dráha Topoľčianky, ulica Hostianska
GPS súradnice: 48° 25′ 23“ N, 18° 25′ 24“ E
Štart:
10:00 Dlhá trať
10:30 Stredná trať
11:00 Krátka trať
16:00 Vyhlásenie výsledkov
17:00 Tombola

Trať:
Dlhá trať 71km prevýšenie 1850m, značená na modro, 3x bufet na trati
POZOR! Vstup do druhého kola bude umožnený len pretekárom, ktorí splnia časový limit 3 hod. 50 min.
na 45 km, ostatní budú diskvalifikovaní.

Stredná trať 45km prevýšenie 1250m, značená na červeno, 2x bufet na trati
Krátka trať 25km prevýšenie 450m, značená na žlto, 1x bufet na trati

Kategórie:

Dlhá trať 71 km
DB – muži 19 – 39 rokov
DC – muži 40 – 49 rokov
DD – muži 50 a viac rokov
DF – ženy 19 – 39 rokov
GD – ženy 40 a viac rokov
Stredná trať 45km
SA- juniori 17-18 rokov
SB – muži 19 – 39 rokov
SC – muži 40 – 49 rokov
SD – muži 50 a viac rokov
SE – juniorky 17-18 rokov
SF – ženy 19 – 39 rokov
SG – ženy 40 a viac rokov

Krátka trať 25km
KT – Súťaž dvojíc – dieťa do 15 rokov (narodený 2001 a mladší) + dospelý nad 18 rokov, do výsledku sa berie čas posledného z dvojice
KA – kadeti 15-16 rokov
KB – juniori 17-18 rokov
KC – muži 19 a viac rokov
KD – kadetky 15-16 rokov
KE – juniorky 17-18 rokov
KF – ženy 19 a viac rokov

Pretekári mladší ako 15 rokov môžu štartovať len v doprovode osoby nad 18 rokov
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Prihlásenie:
Na preteky sa môžete prihlásiť na: https://cyklo.sao-tatry.sk/ alebo na prezentácii v deň štartu

Prezentácia:
Dostihová dráha Topoľčianky
PIATOK 9.9.2016 od 18:00 do 20:00
SOBOTA 10.9.2016 od 8:00 do 9:30 Dlhá trať
od 8:00 do 10:00 Stredná trať
od 8:00 do 10:30 Krátka trať

Štartovné:
11€ – zaplatené na účet do 20.08. 2016
13€ – zaplatené na účet do 05.09. 2016
16€ – zaplatené na účet od 06.09. 2016 a pri prezentácii pred štartom
Cena štartovného je rovnaká pre všetky trate.
Deti a mládež do 18 rokov (narodený do 31.12.1998) – jednotná suma 6€
Prosíme vopred o registráciu cez https://cyklo.sao-tatry.sk/.
Uvedená výška štartovného platí aj pre súťaž dvojíc (do 15 rokov – 6€ a nad 18 rokov podľa termínu zaplatenia)
Uzávierka prihlasovania v on-line systéme je 07.09.2016 do 24:00 hod.

Úhrada štartovného:
Prevodom, vkladom alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: 4020131188/7500 ČSOB
IBAN: SK38 7500 0000 0040 2013 1188

Ako variabilný symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMYYYY, do poznámky napíš meno a priezvisko.
Treba si overiť či bola vaša platba správne priradená k prihláške v online prihlasovacom systéme.
UPOZORNENIE:
Za prihláseného ste považovaný až po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške!
Rozhodujúci je dátum prijatia platby organizátorom, nie dátum jej odoslania!
Doklad o zaplatení štartovného si prineste so sebou na prezentáciu!
Vytlačte si Vašu prihlášku a podpísanú nám ju predložíte na prezentácii!
Časomiera:
Časomieru zabezpečuje http://www.sportsofttiming.sk/, meranie čipmi

Podmienky účasti:
– certifikovaná cyklistická prilba na hlave počas celého preteku
– štart na vlastné nebezpečenstvo
– usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté, ani nimi spôsobené
– všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli
bez prekážania
– mimo vyznačené občerstvovacie stanice je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad
– ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil,
inak bude diskvalifikovaný
– pretek sa ide za plnej cestnej premávky
– pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky

Diskvalifikácia:
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.
Pretekári na dlhej trati (71 km) ktorí nesplnia na 45 km časový limit 3 hod 50 min budú diskvalifikovaní.

Vecné ceny:
Získajú prví traja v súťažných kategóriách pri účasti viac ako troch pretekárov v kategórii.

Okrem trofejí čakajú na výhercov športové oblečenia od firmy Nyna, kvalitné vína a šampanské od Chateau Topoľčianky, športové a cyklo doplnky Kellys a mnoho ďalšieho.

Tombola:
Po skončení pretekov budú žrebované vecné ceny pre všetkých pretekárov.

Hlavná cena FATBIKE,  športové a cyklo doplnky, náradie a pod..

Štartovný balíček:

– štartovné číslo s ústrižkom na jedlo a nápoj v cieli, výškový profil zalaminovaný (umiestnenie na riadítka), čip (umiestnenie na vidlicu), tyčinka Protein Bar cookie od Max Sport

V cieli je zabezpečené :

– občerstvenie: jedlo (guláš, alebo zeleninové rizoto) a pitie od Birell (pivo, alebo Radler nealko)
– umývanie bicyklov
– sprchy pre pretekárov

Záverečné ustanovenia:
Pretek sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené
Organizátor preteku si vyhradzuje právo na zmeny programu.

 

POZOR HORSKÁ PRÉMIA!!!

Máme pripravenú vecnú cenu v hodnote 100 eur pre muža a ženu s najlepším časom na úseku Štart – Hrad Hrušov. Je to ubytovanie  pre dve osoby  na jednu noc s polpenziou v zámku Topoľčianky.

Kráľ hradu Hrušov – pretekár v kategórii Juniori alebo Muži štartujúci na dlhej, alebo strednej trati, bez vekového rozdielu, z najlepším časom na úseku Štart – Hrad Hrušov.

Kráľovná hradu Hrušov – pretekárka v kategóriach Juniorky alebo Ženy, štartujúca na dlhej, alebo strednej trati, bez vekového rozdielu, z najlepším časom na úseku Štart – Hrad Hrušov.

Podmienkou je, že pretekár/ka musí dokončiť pretek!!!