Vážení priaznivci športu a cyklistiky zvlášť,
prosíme Vás o pomoc, ktorá Vás nič nestojí, ale nám veľmi pomôže. Dve percentá z daní môžete darovať pre náš Športový klub Topoľčianky. Tieto finančné prostriedky nám pomáhajú pokryť základné potreby klubu, ako sú: údržba bicyklov, nákup dresov, odmeny pre trénerov a pod. Náš klub vedie partia nadšencov, ktorí to všetci robia nezištne, ale všetky aktivity, ktoré robíme, sa bez prostriedkov nezaobídu. Ďakujeme za každý príspevok. Viac informácií o venovaní 2%, resp. 3% z dane nájdete na stránke www.rozhodni.sk
Údaje potrebné na poukázanie pre náš klub:
Obchodné meno (Názov): Športový klub Topoľčianky
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42366585
Sídlo: Mlynská 540/34, Topoľčianky 951 93
2%, 3% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. ZAMESTNANEC
vyhlásenie pre Športový klub Topoľčianky za rok 2023 (formát PDF) a potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie 2023

Potvrdenie o zaplateni dane

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

3. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb
Vzory všetkých tlačív nájdete tu:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme