2019 foto xco

Tu sú linky na fotky,    od p. Kováča:  sobota  a   nedeľa