2019 kalendár

2019 DTPS

 • 31.3.  (nedeľa)  Rimavská Sobota  1.kolo 
 • 28.4.  (nedeľa)  Nitra                       2.kolo
 • 8.5.    (nedeľa)  Žilina                       3.kolo
 • 26.5. (nedeľa)  Spišský Hrnov       4.kolo
 • 16.6. (nedeľa)  Nová Dubnica        5.kolo
 • 29.6. (sobota)  Trnava                     6.kolo
 • 28.7. (nedeľa)  Topoľčianky           7.kolo
 • 8.9.   (nedeľa)  Valča DK                 8.kolo
 • 22.9. (nedeľa)  Košice                      9.kolo

2019 XCO,XCE

 • 13.4.  (sobota)   Turčianske Teplice      1.kolo SP   (xco)
 • 14.4.  (nedeľa)   Turčianske Teplice     C1    (xco)
 • 5.5.    (nedeľa)   Bratislava                     liga  (xco)
 • 11.5.   (sobota)   Drozdovo                      C1    (xco)
 • 12.5.   (nedeľa)  Drozdovo                      2.kolo SP   (xco)
 • 25.5.   (sobota)   Zlatnícka Dolina         liga  (xco)
 • 8.6.    (sobota)   Košice                           3.kolo SP  (xco)  
 • 9.6.    (nedeľa)   Košice                           C2  (xco)
 • 20.7.  (sobota)   Poráč                            M SR  (cxe)
 • 21.7.   (nedeľa)  Poráč                            M SR  (xco)
 • 10.8.   (sobota)  Lietava                         C2  (xco)
 • 11.8.   (nedeľa) Lietava                          4.kolo SP  (xco)